×
×
×
×

งานโรงแรมประจวบคีรีขันธ์

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
26.05.2017 Housekeeping Supervisor (X2 Oasis Huahin)   
[1 อัตรา] Haven't Met Hotel Silom-Bkk , X2 Oasis Huahin Resort (By Sincere Capital Land Co.,Ltd) - [ หัวหิน ]
26.05.2017 Front Office Manager (X2 Oasis Huahin)   
[1 อัตรา] Haven't Met Hotel Silom-Bkk , X2 Oasis Huahin Resort (By Sincere Capital Land Co.,Ltd) - [ หัวหิน ]
26.05.2017 Technician (X2 Oasis Huahin)   
[2 อัตรา] Haven't Met Hotel Silom-Bkk , X2 Oasis Huahin Resort (By Sincere Capital Land Co.,Ltd) - [ หัวหิน ]
26.05.2017 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] Haven't Met Hotel Silom-Bkk , X2 Oasis Huahin Resort (By Sincere Capital Land Co.,Ltd) - [ หัวหิน ]
26.05.2017 Gardener (คนสวน)   
[2 อัตรา] Haven't Met Hotel Silom-Bkk , X2 Oasis Huahin Resort (By Sincere Capital Land Co.,Ltd) - [ หัวหิน ]
26.05.2017 Supervisor Engineer (X2 Oasis Huahin)   
[1 อัตรา] Haven't Met Hotel Silom-Bkk , X2 Oasis Huahin Resort (By Sincere Capital Land Co.,Ltd) - [ หัวหิน ]
26.05.2017 Coffee Shop Supervisor (X2 Oasis Huahin)   
[1 อัตรา] Haven't Met Hotel Silom-Bkk , X2 Oasis Huahin Resort (By Sincere Capital Land Co.,Ltd) - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Engineer Supervisor   
[2 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Asst. Front Officer Manager   
[1 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Housekeeping Attendant   
[9 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Chief Steward   
[1 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Commis III (Canteen)   
[4 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Commis I (Canteen)   
[3 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Steward   
[5 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Waiter / Waitress   
[8 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Bartender   
[3 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 F&B Service Supervisor   
[4 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Guest Service Agent Supervisor   
[2 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Night Supervisor   
[1 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Gardener   
[1 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[5 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[3 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Assistant Sales Manager(Based on Huahin)   
[1 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
24.05.2017 Asst. Banquet Manager   
[1 อัตรา] WORA WANA - [ หัวหิน ]
19.05.2017 Revenue Manager / Assistant Revenue Manager   
[1 อัตรา] Marrakesh Hua Hin Resort & Spa - [ หัวหิน ]
19.05.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Marrakesh Hua Hin Resort & Spa - [ หัวหิน ]
18.05.2017 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา - [ หัวหิน ]
17.05.2017 Sales Manager [ผู้จัดการฝ่ายขาย]...   
[1 อัตรา] โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา - [ หัวหิน ]

1 2 Next