×
×
×
×

งานโรงแรมเพชรบุรี

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
14.11.2019 Bellboy&Driver   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
14.11.2019 Chef De Partie   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
14.11.2019 Demi Chef   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
14.11.2019 ฺBanqute Manager   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
14.11.2019 Kids Club Attendant (Ace of Hua Hin Resort)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
14.11.2019 Security (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] Mida Hospitality Group - [ ชะอำ ]
09.11.2019 Chef de Parie - Fusion   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
09.11.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
09.11.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
09.11.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]

1