×
×
×
×

งานโรงแรมเพชรบุรี

งานโรงแรมใกล้เคียง

 
17.08.2018 Pool Life Guard   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
17.08.2018 Air-Condition and Refrigeration-Mechanics (ช่างแอร์)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
17.08.2018 Engineering Supervisor   
[2 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
17.08.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
17.08.2018 Housekeeping Coordinator (ผู้ประสานงานแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Golden Beach Cha-am Hotel - [ ชะอำ ]
16.08.2018 Pastry Chef de partie   
[2 อัตรา] Asia Airport Hotel - [ ชะอำ ]

1