×
×
×
×

งานโรงแรมราชบุรี


 
26.01.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 Banquet Supervisor   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 F&B Attendant   
[6 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 Executive Chef   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 European Cook (กุ๊กอาหารยุโรป)   
[3 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)   
[2 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 Chinese Cook (กุ๊กอาหารจีน)   
[3 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 Cold Kitchen   
[3 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[4 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]
26.01.2019 Demi-Chef   
[2 อัตรา] Rachabhura Hotel - [ ราชบุรี ]

1