×
×
×
×

งานโรงแรมกระบี่


 
22.11.2019 Spa Therapist พนักงานนวด   
[3 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
20.11.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] IVORY PHI PHI ISLAND - [ เกาะพีพี ]
20.11.2019 Receptionist ( พนักงานต้อนรับ )...   
[1 อัตรา] IVORY PHI PHI ISLAND - [ เกาะพีพี ]
20.11.2019 พนักงานต้อนรับ ( Front Receptionist )...   
[1 อัตรา] IVORY PHI PHI ISLAND - [ เกาะพีพี ]
20.11.2019 Sous Chef - Italian cuisine   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
19.11.2019 Marketing Communications Manager   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
19.11.2019 Executive Secretary to General Manager (เลขาจัดผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
19.11.2019 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
19.11.2019 Cook Staff Canteen   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
19.11.2019 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
19.11.2019 [Kokotel Krabi Oasis] GSA / Waiter / Waitress   
[1 อัตรา] Kokotel Thailand - [ อ่าวนาง ]
19.11.2019 Asst: Food & Beverage Department   
[2 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
18.11.2019 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[2 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
17.11.2019 [Nap Krabi Hotel] Cook / Commis   
[1 อัตรา] Kokotel Thailand - [ กระบี่ ]
15.11.2019 ผู้จัดการนิติบุคคล   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Magnifique Meetings Planner   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Assistant Director of Sales /Sales Manager   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Club Millesime Lounge Agent   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 One Touch Service   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Kids Club Attendent   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Nurse & Kids Club Attendent   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Boat Crew   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Pool Attendant   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Leisure Concierge & Tour Guide   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Director of Sport & Recreation   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Sous Chef - Italian Cuisine   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Bar Service   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Bar Captain   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
13.11.2019 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]

1 2 Next