×
×
×
×

งานโรงแรมกระบี่


 
12.06.2019 [Kokotel Krabi Oasis] Senior Assistant Resident Master (G...   
[1 อัตรา] Kokotel Thailand - [ อ่าวนาง ]
11.06.2019 Resort Host พนักงานต้อนรับ   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
11.06.2019 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
11.06.2019 Marketing Communications Manager   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
11.06.2019 Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
28.05.2019 Secretary of Director of Sales & Marketing/ Sales Coo...   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
22.05.2019 Commis III   
[2 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
22.05.2019 Chef de Partie (Pastry)   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
22.05.2019 Chef de Partie (Poda Kitchen)   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
22.05.2019 Chef de Partie (Hot Kitchen)   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
22.05.2019 Chef de Partie (Main Kitchen)   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]
22.05.2019 Sous Chef (Italian cuisine)   
[1 อัตรา] Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort - [ กระบี่ ]

1