×
×
×
×

งานโรงแรมกระบี่


 
07.07.2020 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ อ่าวนาง ]
07.07.2020 Guest Service Agent (GSA) Night   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Chief Engineer [หัวหน้าแผนกช่าง]/Asst.Chief Eng....   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Account Payable   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Asst Engineering   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Cost Controller Supervisor   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Account Payable Supervisor   
[4 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Account Payable Supervisor   
[2 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 Cost Controller/Officer   
[1 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]
07.07.2020 store & Receiving   
[2 อัตรา] The Pelican Residence & Suites - [ กระบี่ ]

1