×
×
×
×

งานโรงแรมพังงา


 
21.07.2017 Commis I - Thai   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
21.07.2017 Assistant Bar Manager   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
21.07.2017 Jr.Sous Chef - Pastry   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
21.07.2017 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
21.07.2017 Fitness Trainer (ฟิตเนสเทรนเนอร์)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
21.07.2017 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
21.07.2017 Assistant Cost Controller   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
21.07.2017 Waiter   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
21.07.2017 Guest Experience Maker (Butler)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
21.07.2017 Human Resources Supervisor   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
21.07.2017 Assistant Reservation Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจองห้องพัก)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
13.07.2017 ช่างประปา (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.07.2017 Reception (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.07.2017 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.07.2017 Reservation (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.07.2017 บาริสต้า (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.07.2017 เลขานุการ (ประจำCape Kudu เกาะยาวน้อย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.07.2017 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.07.2017 พนักงานบัญชี (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.07.2017 ฟลอร์ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
13.07.2017 Gardener Supervisor (ผู้ดูแลสวนประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขา...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เขาหลัก ]
13.07.2017 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เขาหลัก ]
13.07.2017 พนักงานนวดสปา (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]

1