×
×
×
×

งานโรงแรมพังงา


 
28.04.2017 Excursion Attendant   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Nurse   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Spa Receptionist (พนักงานต้อนรับสปา)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Uniform Attendant   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Spa Trainer   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Student Trainee   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Fitness Trainer (ฟิตเนสเทรนเนอร์)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Assistant Cost Controller   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Sous Chef   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Pastry Chef de partie   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
28.04.2017 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
17.04.2017 กัปตันเรือ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
16.04.2017 คลีนเนอร์ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
16.04.2017 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
16.04.2017 ผู้ช่วยเลขานุการ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พัง...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
16.04.2017 Food & Beverage Manager (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยา...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
16.04.2017 Restaurant Manager (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
16.04.2017 พนักงานนวดสปา (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
16.04.2017 ลอนดรี ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
16.04.2017 Reception (ประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เขาหลัก ]
16.04.2017 Restaurant Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เขาหลัก ]
16.04.2017 Gardener Supervisor (ผู้ดูแลสวนประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขา...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เขาหลัก ]
07.04.2017 เลขานุการ (ประจำCape Kudu เกาะยาวน้อย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
04.04.2017 บาร์เทนเดอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
04.04.2017 พนักงานบัญชี (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]

1 2 Next