×
×
×
×

งานโรงแรมพังงา


 
27.05.2019 Spa Receptionist [พนักงานต้อนรับสปา (ประจำเกาะยาวใหญ่ จ.พ...   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ พังงา ]
27.05.2019 Housekeeping Manager ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (ประจำเกาะยาวให...   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ พังงา ]
27.05.2019 Front Office Manager [ผู้จัดการแผนกต้อนรับ-ประจำเกาะยาวให...   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ พังงา ]
27.05.2019 Senior Bakery Cook (ประจำโรงแรมแคนทารีบีช เขาหลัก)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เขาหลัก ]
27.05.2019 Restaurant Manager (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
27.05.2019 Sous Chef (ประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เขาหลัก ]
27.05.2019 Senior Cook Bakery (ประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เขาหลัก ]
22.05.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]

1