×
×
×
×

งานโรงแรมพังงา


 
25.03.2019 ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
25.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)...   
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
25.03.2019 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
25.03.2019 Sous Chef (ประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เขาหลัก ]
25.03.2019 Food and Beverage Manager (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
25.03.2019 Filipino-Front Office Manager (Based in Southern Region)   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]

1