×
×
×
×

งานโรงแรมสุราษฎร์ธานี


 
22.11.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
22.11.2019 Bartender (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
22.11.2019 Chef de Partie (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
22.11.2019 Assistant Restaurant Manager (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
22.11.2019 Restaurant Manager (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
22.11.2019 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะสมุย ]
22.11.2019 Restaurant Manager - Koh Phangan   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
22.11.2019 Photographer (ช่างภาพ) - Koh Phangan   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
22.11.2019 Waitress (พนักงานเสิร์ฟหญิง) - Koh Phangan...   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
22.11.2019 Restaurant Captain - Koh Phangan   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
22.11.2019 Spa Therapist (พนักงานนวดสปา) - Koh Phangan...   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
22.11.2019 Thai Musician - Koh Phangan   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
22.11.2019 Engineering Staff (ช่างไฟฟ้า) - Koh Phangan...   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
22.11.2019 Food & Beverage Manager/Assistant Food & Beverage...   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะพะงัน ]
18.11.2019 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Pinnacle Hotels,Resorts & Spa - [ เกาะเต่า ]
17.11.2019 Guest Service Agent   
[3 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
17.11.2019 Receptionist [พนักงานต้อนรับ]   
[2 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
17.11.2019 พนักงานเสริฟ   
[3 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
17.11.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
17.11.2019 พนักงานนวด   
[2 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
17.11.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
17.11.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน ]
11.11.2019 Assistant Construction Manager   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
11.11.2019 Food & Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่อง...   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
11.11.2019 Chief Accouting Manager   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
11.11.2019 Executive House Keeper   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
11.11.2019 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
11.11.2019 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] The Haad Tien Beach Resort, Koh Tao - [ เกาะเต่า ]
06.11.2019 Receptionist   
[1 อัตรา] Pinnacle Hotels,Resorts & Spa - [ สุราษฎร์ธานี ]

1