×
×
×
×

ງານໂຮງແຮມປະເທດລາວ


 
11.07.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
07.07.2019 Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
05.07.2019 Executive Head Chef   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
01.07.2019 Supervisor - Boss Junket   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
26.06.2019 Assistant Director of Sales [รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย]...   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
25.06.2019 Sous Chef - Thai Kitchen   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
23.06.2019 Transport Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
20.06.2019 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
17.05.2019 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
17.05.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
17.05.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
17.05.2019 Head Chef   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
17.05.2019 F&B Manager   
[1 อัตรา] Salana Boutique Hotel - [ ประเทศลาว ]
15.11.2018 ปิดรับสมัคร   
[1 อัตรา] Amari Vang Vieng - [ ประเทศลาว ]
15.11.2018 ปิดรับสมัคร   
[1 อัตรา] Amari Vang Vieng - [ ประเทศลาว ]
27.02.2018 Management Accountant   
[1 อัตรา] Settha Palace Hotel - [ ประเทศลาว ]

1