×
×
×
×

ງານໂຮງແຮມປະເທດລາວ


 
23.04.2019 Laundry Manager (ผู้จัดการแผนกซักรีด)   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
23.04.2019 Transport Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
10.04.2019 Assistant Director of Sales [รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย]...   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
10.04.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
10.04.2019 Purchasing Manager (ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
10.04.2019 Director of Finance & Business Support   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
09.04.2019 Executive Head Chef   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
09.04.2019 Sous Chef - Thai Kitchen   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
05.04.2019 Chief Accountant   
[1 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel) - [ ประเทศลาว ]
15.11.2018 ปิดรับสมัคร   
[1 อัตรา] Amari Vang Vieng - [ ประเทศลาว ]
15.11.2018 ปิดรับสมัคร   
[1 อัตรา] Amari Vang Vieng - [ ประเทศลาว ]
27.02.2018 Management Accountant   
[1 อัตรา] Settha Palace Hotel - [ ประเทศลาว ]

1