×
×
×
×

ງານໂຮງແຮມປະເທດລາວ


 
19.10.2019 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
14.10.2019 Manager/Assistant Director - Room Division   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
04.10.2019 Chief Account   
[3 อัตรา] Shanghai Mansion Bangkok (Boutique Hotel) - [ ประเทศลาว ]
03.10.2019 Supervisor - Boss Junket   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
03.10.2019 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]

1