×
×
×
×

ງານໂຮງແຮມປະເທດລາວ


 
20.02.2020 Assistant Bakery Chef   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
20.02.2020 Supervisor/Assistant Manager - Hotel Preventive Maintaina...   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
20.02.2020 Assistant Learning & Development Manager / Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
20.02.2020 Supervisor - Boss Junket   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
20.02.2020 Manager - Room Division   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
19.02.2020 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
12.02.2020 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] Yuu Residnece Sriracha - [ ประเทศลาว ]

1