×
×
×
×

ງານໂຮງແຮມປະເທດລາວ


 
13.11.2019 Manager/Assistant Director - Room Division   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
06.11.2019 Executive Project Coordinator   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
02.11.2019 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
02.11.2019 Supervisor - Boss Junket   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
28.10.2019 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
28.10.2019 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
24.10.2019 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
23.10.2019 F&B VIP Executive   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]

1