×
×
×
×

ງານໂຮງແຮມປະເທດລາວ


 
19.01.2018 Cost Controller   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
18.01.2018 Manager - Learning & Development   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
10.01.2018 Sales Manager   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
10.01.2018 Laundry Manager (ผู้จัดการแผนกซักรีด)   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
03.01.2018 IT Helpdesk Supervisor   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]

1