×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะลันตา


 
21.03.2018 Therapist (พนักงานนวด)   
[3 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
21.03.2018 Kitchen & Food & Beverage Secretary   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
21.03.2018 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
21.03.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
21.03.2018 Guest Service Officer (GSO)   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
21.03.2018 Beach & Recreation Attendant   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
21.03.2018 Commis I   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
21.03.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
06.03.2018 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]
02.03.2018 Mechanical Store Keeper   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand - [ เกาะลันตา ]

1