×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะพีพี


 
24.01.2019 Marketing Communications Manager   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
24.01.2019 Steward   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
24.01.2019 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
24.01.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
22.01.2019 Food Runner   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
15.01.2019 Activity Manager   
[1 อัตรา] Zeavola Resort Phi Phi Island SLH member - [ เกาะพีพี ]
02.01.2019 Culinary Director for Phi Phi Island Village (Kitchen)   
[1 อัตรา] S Hotels & Resorts | A Singha Estate Company - [ เกาะพีพี ]

1