×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะยาวใหญ่


 
15.11.2019 Nanny (พี่เลี้ยงเด็ก)-Koh Yao yai...   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Programmer -Koh Yao yai   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 logistic Officer (เจ้าหน้าที่โลจิสติก)-Koh Yao Yai...   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Housekeeping Coordinator -Koh Yao yai   
[5 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Assistant Housekeeping Manager - Koh Yao yai   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Sous Chef - Koh Yao Yai   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Restaurant Supervisor - Koh Yao Yai   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Chef de Partie - Koh Yao Yai   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Driver - Koh Yao Yai   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 ช่างทั่วไป - Koh Yaoyai   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Spa Therapist (พนักงานนวดสปา) - Koh Yao Yai...   
[5 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 พนักงานทำความสะอาด- Koh Yao Yai...   
[5 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Commis I - Koh Yao yai   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 ผู้ช่วยพนักงานเสิร์ฟ Bus Boy - Koh Yao Yai...   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 พนักงานเสิร์ฟ Waiter/Waitress - Koh Yao Yai ...   
[6 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Restaurant Manager - Koh Yao Yai   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Accounting Manager - Koh Yao Yai   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
15.11.2019 Photographer -Koh Yao Yai   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
14.11.2019 เจ้าหน้าที่กราฟฟิก -Koh Yao Yai...   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
14.11.2019 Laundry Attendant-Yaoyai   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
05.11.2019 Pool Boy - Koh Yao Yai   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
20.10.2019 Commis II - Koh Yao Yai   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
20.10.2019 Commis III - Koh Yao Yai   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]

1