×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะยาวใหญ่


 
21.02.2020 Tour Guide - Koh Yao Yai   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
21.02.2020 Sous Chef - Koh Yao Yai   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
21.02.2020 Steward - Koh Yao Yai   
[6 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
21.02.2020 ช่างตัดเย็บ - Koh Yao yai   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
21.02.2020 Chef de Partie - Koh Yao Yai   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
21.02.2020 Laundry Attendant - Koh Yao Yai   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
21.02.2020 Housekeeping Supervisor - Koh Yao yai   
[3 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
21.02.2020 Accounting Manager - Koh Yao Yai   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
21.02.2020 Night Auditor - Koh Yao Yai   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
20.02.2020 Restaurant Supervisor - Koh Yao Yai   
[5 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
19.02.2020 Business Development Administrator -Koh Yaoyai   
[2 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
19.02.2020 Speed Boat Attendant พนักงานประจำเรือ -Koh Yaoyai...   
[4 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
17.02.2020 Nanny (พี่เลี้ยงเด็ก)-Koh Yao yai...   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]
05.02.2020 Front Cashier - Koh Yao Yai   
[1 อัตรา] Santhiya Resorts & Spas - [ เกาะยาวใหญ่ ]

1