×
×
×
×

งานโรงแรมเกาะยาวน้อย


 
29.03.2017 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 ช่างประปา (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างซ่อมบำรุง (ประจำCape Kudu เกาะยาวน้อย ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Uniform Attendant   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Spa Therapist   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Assistant Spa Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Spa Trainer   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Commis II   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Student Trainee   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Butler service   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Fitness Trainer (ฟิตเนสเทรนเนอร์)   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Assistant Cost Controller   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
29.03.2017 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Six Senses Yao Noi - [ เกาะยาวน้อย ]
25.03.2017 Restaurant Manager (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
25.03.2017 Front Office Manager (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
25.03.2017 ฟลอร์ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
25.03.2017 Reservation (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
07.03.2017 Food & Beverage Manager (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยา...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
07.03.2017 ผู้ช่วยเลขานุการ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พัง...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
07.03.2017 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
04.03.2017 Reception (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
04.03.2017 พนักงานบัญชี (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
04.03.2017 บาร์เทนเดอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
04.03.2017 ลอนดรี ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
04.03.2017 พนักงานนวดสปา (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พังงา)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]
03.03.2017 Restaurant Manager (ประจำโรงแรม Cape Kudu เกาะยาวน้อย จ.พ...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด - [ เกาะยาวน้อย ]

1