×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
JOBS LIST
วันที่ ตำแหน่ง   เงินเดือน  
19.03.2019 Cook (กุ๊ก)
[1 อัตรา] บริษัท ธนธรรมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตประเวศ]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Group Director of Information Technology งานโรงแรม
[1 อัตรา] Mercure & ibis Erawan Thailand
กรุงเทพ
[เขตคลองเตย]
N/A
19.03.2019 Guest Service Agent (GSA) งานโรงแรม
[1 อัตรา] โรงแรม ทับทิม สยาม สุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ N/A
19.03.2019 Chef (Japanese Food,Thai Food,Fusion Food,Western Food) งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เดลิเวอร์ มี จำกัด
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
20,001 - 25,000
19.03.2019 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด) งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เดลิเวอร์ มี จำกัด
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
0 - 10,000
19.03.2019 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก) งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เดลิเวอร์ มี จำกัด
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
15,001 - 20,000
19.03.2019 พนักงานประจำร้าน (Operation Staff)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เดลิเวอร์ มี จำกัด
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
10,001 - 15,000
19.03.2019 พนักงานทำเครื่องดื่ม งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เดลิเวอร์ มี จำกัด
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท ธนธรรมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตประเวศ]
0 - 10,000
19.03.2019 HouseKeeper งานโรงแรม
[1 อัตรา] The Dawin Bangkok
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
0 - 10,000
19.03.2019 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก) งานโรงแรม
[1 อัตรา] The Dawin Bangkok
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
0 - 10,000
19.03.2019 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)
[1 อัตรา] บริษัท ธนธรรมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตประเวศ]
0 - 10,000
19.03.2019 ช่างซ่อมบำรุง งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท ธนธรรมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตบางแค]
25,001 - 30,000
19.03.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ) งานโรงแรม
[2 อัตรา] Mad Monkey Hostel Bangkok
กรุงเทพ
[เขตพระนคร]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ) งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท ธนธรรมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตประเวศ]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Duty Manager
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel
กรุงเทพ
[เขตบางคอแหลม]
N/A
19.03.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล) งานโรงแรม
[1 อัตรา] GLOW Pratunam
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
30,001 - 40,000
19.03.2019 Trainee
[5 อัตรา] GLOW Pratunam
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
19.03.2019 Engineer (General) งานโรงแรม
[2 อัตรา] GLOW Pratunam
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
0 - 10,000
19.03.2019 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)
[1 อัตรา] GLOW Pratunam
กรุงเทพ
[เขตราชเทวี]
N/A
19.03.2019 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย) งานโรงแรม
[1 อัตรา] โรงแรม ธารา ปาร์ค รีโซเทล
ปทุมธานี 25,001 - 30,000
19.03.2019 แผนกงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรมหรือ Front Office... งานโรงแรม
[2 อัตรา] โรงแรม ธารา ปาร์ค รีโซเทล
ปทุมธานี 10,001 - 15,000
19.03.2019 Guest Service Agent (GSA) งานโรงแรม
[1 อัตรา] VOLVE HOTEL
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Cook (กุ๊ก) งานโรงแรม
[1 อัตรา] เพวา/บ.ธารรัก วิลล่า
สมุทรปราการ 10,001 - 15,000
19.03.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก) งานโรงแรม
[3 อัตรา] เพวา/บ.ธารรัก วิลล่า
สมุทรปราการ 10,001 - 15,000
19.03.2019 Technician (ช่างเทคนิค) งานโรงแรม
[2 อัตรา] เพวา/บ.ธารรัก วิลล่า
สมุทรปราการ 10,001 - 15,000
19.03.2019 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก) งานโรงแรม
[1 อัตรา] PARINDAHOTEL
กรุงเทพ
[เขตคลองเตย]
0 - 10,000
19.03.2019 Commis II งานโรงแรม
[1 อัตรา] PARINDAHOTEL
กรุงเทพ
[เขตคลองเตย]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) งานโรงแรม
[3 อัตรา] PARINDAHOTEL
กรุงเทพ
[เขตคลองเตย]
0 - 10,000
19.03.2019 Room Maid งานโรงแรม
[3 อัตรา] PARINDAHOTEL
กรุงเทพ
[เขตคลองเตย]
0 - 10,000
19.03.2019 Front Office Supervisor งานโรงแรม
[1 อัตรา] PARINDAHOTEL
กรุงเทพ
[เขตคลองเตย]
15,001 - 20,000
19.03.2019 Commis I งานโรงแรม
[1 อัตรา] PARINDAHOTEL
กรุงเทพ
[เขตคลองเตย]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Guest Service Agent (GSA) งานโรงแรม
[2 อัตรา] เพวา/บ.ธารรัก วิลล่า
สมุทรปราการ 10,001 - 15,000
19.03.2019 กุ๊กเบเกอรี่ (ประจำร้านเลิฟ อีส บรีสโทร พหลโยธิน ซอย3)ด่วน!! ส... งานโรงแรม
[2 อัตรา] Love Eat Bistro Restaurants
กรุงเทพ
[เขตปทุมวัน]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ] (ประจำสำนักงานใหญ่ สุขุมวิ... งานโรงแรม
[1 อัตรา] Love Eat Bistro Restaurants
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
15,001 - 20,000
19.03.2019 กุ๊กอาหารไทย - ยุโรป (ประจำร้านเทท คาเฟ่ สนามบินสุวรรณภูมิ)ด่ว... งานโรงแรม
[2 อัตรา] Love Eat Bistro Restaurants
กรุงเทพ
[เขตลาดกระบัง]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Cashier (แคชเชียร์ ประจำร้านอาหาร เทท คาเฟ่ สนามบินสุวรรณภูมิ)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] Love Eat Bistro Restaurants
กรุงเทพ
[เขตลาดกระบัง]
10,001 - 15,000
19.03.2019 กุ๊กอาหารไทย - ยุโรป (ประจำร้านเลิฟ อีส บรีสโทร พหลโยธิน ซอย3)... งานโรงแรม
[3 อัตรา] Love Eat Bistro Restaurants
กรุงเทพ
[เขตปทุมวัน]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Waiter/Waitress พนักงานเสิร์ฟ ประจำร้านอาหาร Love Eat Bistro ส... งานโรงแรม
[2 อัตรา] Love Eat Bistro Restaurants
กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Restaurant Supervisor งานโรงแรม
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
ปราจีนบุรี 10,001 - 15,000
19.03.2019 e-Commerce and Revenue Manager งานโรงแรม
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
ปราจีนบุรี 30,001 - 40,000
19.03.2019 Banquet Supervisor งานโรงแรม
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
ปราจีนบุรี 10,001 - 15,000
19.03.2019 Sales Manager งานโรงแรม
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
ปราจีนบุรี 30,001 - 40,000
19.03.2019 Chef de partie งานโรงแรม
[1 อัตรา] โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท
ปราจีนบุรี 20,001 - 25,000
19.03.2019 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป) งานโรงแรม
[1 อัตรา] A-Star Phulare Valley, Chiang Rai
เชียงราย 0 - 10,000
19.03.2019 Host (Receptionist) งานโรงแรม
[2 อัตรา] U Sathorn Bangkok
กรุงเทพ
[เขตสาทร]
N/A
19.03.2019 (Temporary) Carpenter and Painter [ช่างไม้ ช่างทาสี]... งานโรงแรม
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok
กรุงเทพ
[เขตสาทร]
N/A
19.03.2019 Waitress/Waiter (J'AIME Restaurant) Urgent!! งานโรงแรม
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok
กรุงเทพ
[เขตสาทร]
N/A
19.03.2019 Waiter/Waitress (The Library Restaurant) งานโรงแรม
[2 อัตรา] U Sathorn Bangkok
กรุงเทพ
[เขตสาทร]
N/A
19.03.2019 Technician (ช่างเทคนิค) งานโรงแรม
[1 อัตรา] U Sathorn Bangkok
กรุงเทพ
[เขตสาทร]
N/A
19.03.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)
[1 อัตรา] Koh Munnork Resort Private Island
ระยอง 10,001 - 15,000
19.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) งานโรงแรม
[4 อัตรา] Koh Munnork Resort Private Island
ระยอง N/A
19.03.2019 Guest Service Agent (GSA) งานโรงแรม
[3 อัตรา] IR-ON HOTEL
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
15,001 - 20,000
19.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) งานโรงแรม
[1 อัตรา] IR-ON HOTEL
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Purchasing Officer - [TURTLE 23 COMPANY LIMITED]
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok
กรุงเทพ
[เขตสาทร]
N/A
19.03.2019 Guest Service Agent (GSA)
[1 อัตรา] Aspira Hospitality
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Waiter / Waitress(Part-time 3 เดือน) - ร้านอาหาร Jim Thompson ... งานโรงแรม
[3 อัตรา] The Thai Silk Co., Ltd.
กรุงเทพ
[เขตปทุมวัน]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Commis I (Cold Kitchen) งานโรงแรม
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
นนทบุรี N/A
19.03.2019 Technician (รายวัน) งานโรงแรม
[2 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
N/A
19.03.2019 Technician @ Vib Sanampao Bangkok [ช่างเทคนิค]... งานโรงแรม
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
10,001 - 15,000
19.03.2019 Executive Chef งานโรงแรม
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
นนทบุรี N/A
19.03.2019 Laundry Attendant / Driver งานโรงแรม
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
นนทบุรี 15,001 - 20,000
19.03.2019 Commis III (Cold Kitchen) งานโรงแรม
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
นนทบุรี N/A
19.03.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ) งานโรงแรม
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
กรุงเทพ
[เขตหลักสี่]
N/A
19.03.2019 Room Attendant แม่บ้าน งานโรงแรม
[หลายอัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
นนทบุรี N/A
19.03.2019 แม่บ้าน (โรงแรมไวบ์ สนามเป้า แบงคอก)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
กรุงเทพ
[เขตพญาไท]
0 - 10,000
19.03.2019 Commis I - Bakery งานโรงแรม
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
นนทบุรี N/A
19.03.2019 IT Support-Best Western Hotels & Resorts Asia Head Office งานโรงแรม
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
กรุงเทพ
[เขตปทุมวัน]
25,001 - 30,000
19.03.2019 นักศึกษาฝึกงาน
[10 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel
กรุงเทพ
[เขตหลักสี่]
N/A
19.03.2019 Chef de Parties(Hot Kitchen)
[1 อัตรา] Cinnamon Residence
กรุงเทพ
[เขตจตุจักร]
N/A