×
×
×
×
Contact Us
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อ
       ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮเทลจ๊อบ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการกับผู้ที่ต้องการหางาน
และประกาศรับสมัครงานโรงแรมซึ่งเราเป็นอันดับ 1 ของเว็บไซต์หางานโรงแรม
เจ้าแรกและเจ้าเดียวของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์นานถึง 4 ปี ซึ่งพร้อมให้
บริการแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการหางานประกอบอาชีพใน สาขาเกี่ยวกับงานโรงแรม
และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการต่างๆได้ประกาศรับสมัคร
บุคลากรตรงตามที่ต้องการ โดยมุ่งหวังที่จะ ตอบสนอง ความต้องการของท่าน
ในการใช้สื่อต่างๆให้เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณ
ที่ท่านพอใจกับบริการ
       ดังนั้นเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮเทลจ๊อบ จะได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของท่าน
HOTEL JOB LIMITED PARTNERSHIP
232/11 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
E-mail : support@hoteljob.in.th
Support : 055-332188, 088-1478898
Fax : 055-332187

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 - 17:30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามลงโฆษณา
ชื่อผู้ส่ง
อีเมล
โทรศัพท์
* กรุณาคลิก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
เพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของท่าน ก่อนกดส่งการติดต่อ