×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.04.2019 | Viewers 457
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-ควบคุมการออกอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด
-สังวัตถุดิบ
-ประกอบอาหารไทย-ฝรั่ง
-คิดเมนูตรงค่าใช้จ่ายที่วางไว้
-ดูแลควบคุมจัดระเบียบการเตรียมอาหารทั้งหมด
-ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ ปฏิบัติงานและอุปกรณ์เครื่องใช้
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ ที่ทางบริษัทกำหนด
Job Details
รายละเอียดงาน
-มีประสบการณ์ด้านโรงแรม หรือ ร้านอาหาร
-มีความรู็ด้านเทคโนโลยีอาหาร
Welfare
สวัสดิการ
1.สวัสดิการประกันสังคม / Social Security

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund

3.การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ จากการทำงาน
Compensation fund in case of illness from work

4.ประกันอุบัติเหตุทั่วไป / Accident insurance

5.ประกันชีวิต / Life insurance

6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี / Annual vacations

7.วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วัน / เดือน
8 dayoff per month

8.เงินค่าบริการ (SERVICE CHARGE)

9.ปรับเงินเดือนประจำปี / Yearly Increment

10.โบนัสประจำปี / Bonus

11.เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร / Maternity allowance

12.เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเสียชีวิต
Financial assistance in case of death

13.เงินช่วยเหลือ การจัดงานแต่งงาน / The marriage grant

14.รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน และพนักงานดีเด่นประจำปี
Outstanding employee reward

15.ตรวจสุขภาพประจำปี / Annual health check

16.การฝึกอบรม และพัฒนา / Traning and Development

17.งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี / Annual Party

18.กิจกรรมกีฬาสี / Sport day

19.ยูนิฟอร์ม / Uniform

20.อาหาร 2 มื้อ / 2 Meals
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Budsarin Duangbunditkul (Human Resources Executive)
919 Petchburi Road, Kwang Thanon Phayathai Rajdhevi, Bangkok 10400  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : glowhotels.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.04.2019
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.04.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
17.04.2019
Head Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
17.04.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.04.2019
Engineer (General)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register