×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.06.2019 | Viewers 883
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-ควบคุมการออกอาหารให้เป็นไปตามที่กำหนด
-สังวัตถุดิบ
-ประกอบอาหารไทย-ฝรั่ง
-คิดเมนูตรงค่าใช้จ่ายที่วางไว้
-ดูแลควบคุมจัดระเบียบการเตรียมอาหารทั้งหมด
-ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ ปฏิบัติงานและอุปกรณ์เครื่องใช้
-ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหน้าที่ ที่ทางบริษัทกำหนด
Job Details
รายละเอียดงาน
-มีประสบการณ์ด้านโรงแรม หรือ ร้านอาหาร
-มีความรู็ด้านเทคโนโลยีอาหาร
Welfare
สวัสดิการ
1.สวัสดิการประกันสังคม / Social Security

2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund

3.การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ จากการทำงาน
Compensation fund in case of illness from work

4.ประกันอุบัติเหตุทั่วไป / Accident insurance

5.ประกันชีวิต / Life insurance

6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี / Annual vacations

7.วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วัน / เดือน
8 dayoff per month

8.เงินค่าบริการ (SERVICE CHARGE)

9.ปรับเงินเดือนประจำปี / Yearly Increment

10.โบนัสประจำปี / Bonus

11.เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร / Maternity allowance

12.เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเสียชีวิต
Financial assistance in case of death

13.เงินช่วยเหลือ การจัดงานแต่งงาน / The marriage grant

14.รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน และพนักงานดีเด่นประจำปี
Outstanding employee reward

15.ตรวจสุขภาพประจำปี / Annual health check

16.การฝึกอบรม และพัฒนา / Traning and Development

17.งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี / Annual Party

18.กิจกรรมกีฬาสี / Sport day

19.ยูนิฟอร์ม / Uniform

20.อาหาร 2 มื้อ / 2 Meals
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.06.2019
Waiter [พนักงานเสริฟ] Contract
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.06.2019
Linen and Uniform Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.06.2019
Steward [พนักงานล้างจาน] Temporary
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.06.2019
Guest Service Agent [GSA] - VELA Hotel Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.06.2019
Room Attendant - VELA Hotel Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.06.2019
Chief Account
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
11.06.2019
Senior Security Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
05.06.2019
Account Receiveable Officer/Income Auditor- Vela Hotel Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.06.2019
Restaurant Supervisor - Vela Hotel Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register