×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.04.2019 | Viewers 1,722
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Pathom
นครปฐม

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. ประสบการณ์โรงแรมโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างดี
2. ความเป็นผู้นำและให้คำแนะนำและตัดสินใจ
3. มั่นใจในตนเองและสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤติใดๆ
4. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำเสนอแนวทางใหม่
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ช่วยดูแลงานด้านการบริหารโรงแรม และระบบอาคาร
2. ช่วยดูแลงานด้านการบริการ และภาพลักษณ์ของโรงแรม
3. ช่วยดูแลพนักงานและมาตราฐานการทำงานของพนักงาน
4. ช่วยดูแลงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินค่าบริการรายเดือน :Service Charge
2. ชุดยูนิฟอร์มฟรี :Uniform
3. ค่าอาหาร :Staff Meal
4. ประกันสังคม :Social Security
5. ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ (กลุ่ม) :Group Life Insurance
6. วันหยุดประจำสัปดาห์ :Day Off
7. วันหยุดประเพณี :Public Holiday
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปี :Vocation Leave
9. เงินช่วยเหลือสวัสดิการอื่นๆ :Other Beneficial
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
01.06.2020
Event Manageras
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.06.2020
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.06.2020
Fitness&Pool Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.06.2020
Corporates Sales Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.06.2020
Assistant Director of Sales and Marketing
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.06.2020
Engineer Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
01.06.2020
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register