×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.09.2019 | Viewers 3,263
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตคลองสาน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Diploma/degree in graphics design or a related field.

At least five years experience in the graphic design area/art department, some preferably with hotel.

Knowledge of desk-top publishing.

Must be creative with an artistic flair.

Fluent in English and Thai
Job Details
รายละเอียดงาน
RESPONSIBILITIES:

1. Responsible for the artwork of hotel- s design collaterals, i.e. banners, posters, flyers, tickets, and other printed material as needed.
2. Responsible for producing paintings and other artwork requested by different departments.
3. Responsible for the design for website, as well as the visual designs for guest facilities such as plasma TV.
4. Responsible for producing decorations which are needed for functions as requested.
5. Compile the decorations for functions as required.
6. Take photos during hotel events/promotions for press releases and files.
7. Ensure requisition supplies for the artwork.
8. Responsible for supplies for the artwork.
9. Ensure that all printed and photographed materials are of consistently high quality.
10. Supervise the duties of the graphics artist
11. Attend on a weekly basis the PR meetings
12. Oversee the cleanliness and maintenance of art department and equipment.
13. Performs other duties as may be required by the Director of Communications/PR
Welfare
สวัสดิการ
1.Service Charge เงินค่าบริการ(สำหรับพนักงานชั่วคราวจะได้รับ50%)
2.2 Days Off per Week วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
3.Meal อาหารสำหรับพนักงาน
4.Uniform ชุดพนักงาน
5.Group Insurance ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ (รวมครอบครัวสำหรับพนักงานประจำ )
6.Provident fund กองทุนสำรองลี้ยงชีพ 100% ในส่วนของนายจ้างไม่นับอายุงาน
7. SSO ประกันสังคม
8.Go Hilton Benefit ห้องพักราคาพิเศษสำหรับเพื่อนร่วมงาน
9.Food and Beverage Discount ส่วนลด 50% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
10.Annual Medical Check-up ตรวจสุขภาพประจำปี
11.Vacation Leave วันลาพักร้อน
12.Team Member Party, Team Member Outing กิจกรรมสันทนาการสำหรับเพื่อนร่วมงาน
13. Fitness room ห้องออกกำลังการสำหรับเพื่อนร่วมงาน 24 ชั่วโมง
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.02.2020
Government Liaison / Paymaster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register