×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.02.2020 | Viewers 3,566
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
5 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความขยัน อดทน
- สามารถทำเป็นทีมได้ดี
- มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับช่างประจำอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแล ซ่อมบำรุง ระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
- เครื่องแบบ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---