×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 1,601
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- มีความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และประกันสังคม
- ใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน
- งานสวัสดิการต่างๆ แรงงานสัมพันธ์
- งานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- งานบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน
- งานประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
ฯลฯ
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ค่าคลอดบุตร
- สวัสดิการงานศพ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ / ท่องเที่ยวประจำปี
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---