×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.12.2019 | Viewers 1,731
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
QUALIFICATION
EDUCATION BACKGROUND, CERTIFICATE/LICENSING
High School, Vocational certificate or Bachelor degree in any field.
.
PROFESSIONAL EXPERIENCES
At least 1 year in Front Office Department in hotels
Job Details
รายละเอียดงาน
GENERAL MISSION
Reporting directly to the Guest Relations Supervisor, the Guest Relations Officer is directly responsible for the day to day operation of the guest Relations section whilst on duty. On a broader scale the Guest Relations Officer is to ensure that all the hotel- s guests are greeted, attended to and assisted with a level of serviced that is professional, efficient yet friendly and second to none.
- The Guest Relations Officer is also to ensure that all guests are made to feel comfortable and welcome in a genuine warm way at all times
.
RESPONSIBILITIES AND MEANS
- The Guest Relations Officer is responsible and accountable for all operations in relation to the Guest Relations section whilst on duty. All duties and tasks performed are to be procedurally correct, timely and consistently, effective and efficient work practices and guest service standards, that the guests- first and last impressions of the hotel are lasting ones of genuine warmth and friendliness and of high standards.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---