×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.03.2019 | Viewers 2,417
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
*มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
*มีใจรักในงานบริการ และพร้อมปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน
*มีความเสียสละ และยืดหยุ่นเรื่องเวลาปฏิบัติงาน
*สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
*สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
*มีความรับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ
*มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
Job Details
รายละเอียดงาน
*ดูแล และให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านอาหาร
*จัดเตรียม โต๊ะ เซทอัพอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
*ผสมเครื่องดื่มให้กับลูกค้า
*รับ-เสริ์ฟ อาหารส่งขึ้นห้องพักลูกค้า
*เคลียร์และจัดการกับภาชนะในห้องอาหารและจากห้องพักของลูกค้า
*จัดเตรีม และบริการลูกค้าที่ใช้บริการงานประชุม สัมนา
*ดูแลความเรียบร้อยของร้่านอาหาร, โต๊ะ และบริเวณโดยรวม
Welfare
สวัสดิการ
- เงินค่าบริการ (ประมาณ 4,500 - 6,000 บาท/เดือน)
- ประกันกลุ่ม
- อาหาร 3 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด
- วันหยุดประจำสัปดาห์ ละ 2 วัน
- วันหยุดวันเกิด 1 วัน
- วันหยุดตามประเพณี ขั้นต่ำ 15 วัน
- วันหยุดพักร้อน 7 วัน/ปี (ทำงานครบ 3 ปี เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน)
- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงพนักงานดีเด่น และ งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน 4 ไตรมาส/ปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน 1 ครั้ง/ปี
- อบรมพนักงาน (อบรมทั่วไป และ อบรมภาคบังคับ)
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---