×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.06.2020 | Viewers 5,781
Salary :
เงินเดือน
50,001 - 60,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Pathom
นครปฐม

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีทักษะด้านบัญชีเป็นอย่างดี
มีความเป็นผู้นำ
มีทักษะ ด้านโประแกรมบัญชี
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถสื่อสารภาษาอักกฤษได้เป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1. Exhibit behavior and drive that is result focused, builds loyalty, a purposeful and happy work environment and sets the standard for all club staff in guest focus and service
2. A complete understanding of the Club- s HR Rules & Regulations and the department- s SOPs
3. Implement the department induction programme for all new staff who must be made welcome, introduced to the team members and understand their roles and responsibilities
4. All staff have signed position agreements. Changes must be approved by owner and the GM only
5. Constantly reviewing the department SOPs and making suggestions to the GM for updates when appropriate. Changes must be approved by owner and the GM only
6. The organization, hiring, scheduling, supervision, motivation, disciplining of all department staff and their compliance with the SOPs
7. The training and guidance of all staff using the SOPs and internal and external training services
8. Conduct regular performance appraisals for all department staff assisted by direct reports
9. Maintain high staff morale by arranging social activities and participation in general club activities
10. Make regular recommendations on increasing revenue and saving costs
11. Make regular recommendations on service and operational improvements
12. The maintenance and protection of the Clubs- equipment, furnishings and other assets
13. Represent the club favorably when on and off duty to help attract new customers
14. Department is in compliance with all government laws, regulations and permits
15. Report any malpractice which may damage the Clubs- revenue or reputation
16. As a member of the Club Crisis Management Team, fully understand the Clubs- Emergency Response Procedures
17. Record all incidents in the department log book which require review and action by GM
Welfare
สวัสดิการ
อาหาร
ยูนิฟอร์ม
ประกันกลุ่ม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---