×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.02.2019 | Viewers 1,439
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางพลัด]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ขยัน อดทนต่อแรงกดดันสูง มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบดี
Job Details
รายละเอียดงาน
บุคคลิกดี มีความเป็นผู้นำ
สามารถจัดการงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ขยัน อดทน
สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาได้
(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.07.2019
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.07.2019
Security Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.07.2019
การเงินและการบัญชี
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.07.2019
แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.07.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.07.2019
พนักงานบัญชี
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register