×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.12.2019 | Viewers 1,862
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางพลัด]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ขยัน อดทนต่อแรงกดดันสูง มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบดี
Job Details
รายละเอียดงาน
บุคคลิกดี มีความเป็นผู้นำ
สามารถจัดการงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ขยัน อดทน
สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาได้
(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---