×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.10.2019 | Viewers 2,584
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
- มีประสบการฝ่ายขายจากธุรกิจโรงแรมมาอย่างน้อย 1-2 ปี
- ยินดีพิจารณาหากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล
- ตำแหน่งล่าสุดต้องเป็น Sales Executive หรือ Sales Coordinator มาก่อน
- จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี

Welfare
สวัสดิการ
-อาหารพนักงาน
-Service Charge
-ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์
-ประกันสังคม/ประกันชีวิตกลุ่ม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
-วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
-ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง (รวมเวลาพัก)
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี/วันหยุดนักขัตฤกษ์
-ส่วนลดค่าห้องพักในเครือ IHG
-กิจกรรมพนักงานและการฝึกอบรม
-Room to Grow with IHG
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---