×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.04.2019 | Viewers 1,938
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย อายุ 22 - 30 ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (07.00 - 16.00 น.,14.00 - 23.00 น
23.00 - 08.00 น.)
- จบการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
- ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายใน
อาคาร
Job Details
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ปะปา แอร์คอนดิชั่น
หรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ค่าอาหารและค่าบริการ
- มีเครื่องแบบพร้อมซักรีดฟรี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.06.2019
Human Resource Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
15.06.2019
Sales Coordinator [ผู้ประสานงานฝ่ายขาย]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
15.06.2019
Houseman (พนักงานทำความสะอาด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register