×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.02.2020 | Viewers 1,290
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
DESIRED SKILLS & EXPERIENCES:

- Required skills & experience
o Ability to use PC (Microsoft Words, Excel, and PowerPoint)
o Ability to complete tasks even small / detailed without any mistake)

- Basically, previous experience is not a requirement for this job. But the following conditions are preferred
o 1 year experience in OTA management, Web Booking Engine management, etc.)
o Proficient in general marketing method (experience in marketing responsible is plus)

- Other requirements
o Thai National Only, Male / Female Age: 22- 30 *Negotiable**
o Positive attitude, strong service mind, patient, leadership, critical thinking, initiative and creative person.
o Strong passion/motivation to work in new hospitality business to build the largest hospitality chain in Southeast Asia.
o Excellent both verbal and written communication in Thai and English and inter-personal skill.
o Being able to work on flexible hours as necessary.
Job Details
รายละเอียดงาน
JOB HIGHLIGHTS:

- Becoming an assistant position to optimize & maximize revenue of hotel sales by managing multiple online booking channels.
- In addition, responsible to oversee the hotel(s) performance and make updates management systems.
- Intensive training program to acquire the standard of hotel e-commerce and revenue management.

DUTIES & RESPONSIBILITIES:
1. Assistant of the manger for E-commerce & Revenue Management
a. On job training to acquire the standard of job roles & needful hotel business knowledge.
b. Analise multiple indicators & provide reports on hotel(s) history & forecast performance.
c. Ensure that rates and availability, rate sequencing, images and descriptions are accurate and up to date on all channels.
d. Regularly check and input latest data points (rates, inventories etc.) on hotel management systems.

2. Establish good relationships with OTAs and maximize Kokotel brand awareness
a. Understand the presence / meaning of our brand on each OTAs (Online travel agencies).
b. Strive to expand our presence on each OTAs by using ads, promotion, frequent communication, and effective contents
c. Maximize the number of booking on each OTAs compared with competitors.
d. Being able to travel locally, regionally and nationally (if any) to meet with potential partner to discuss business for the company and participate/lead event meetings.
e. As others, OTA registration for new property, OTA Page Set Up (text/photo), OTA Ranking Monitoring, OTA Rate Disparity Monitoring, OTA Promotion Tactics Initiative, OTA Liaison Relationship, OTA Guest Comments Answering, Other routine tasks (payment, record, track, etc.) are required.

3. Manage Hotel website & Web booking engine to maximize revenue of hotel room sales
a. Expected to understand WBE (Web booking engine) deeply, and need to proceed taking actions on that page quickly and precisely according to revenue committee decision.
b. In concrete, WBE Registration for new property, WBE Page Set Up (text/photo), WBE Promotion Planning, WBE Promotion Banner Design, WBE Promotion Execution / Monitoring, WBE Maintenance between Kokotel Website, are required.

Welfare
สวัสดิการ
- Salary
- Service Charge
- Two (2) days off per week
- Social Security
- Provident Fund
- Group Insurance
- Public Holiday
- Annual Leave
- Staff Discount Benefit on Food, Beverage and
Accommodation
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
05.08.2020
ด่วน!! Associate of Project Engineering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
05.08.2020
ด่วน!! Assistant of IT (Network)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
05.08.2020
ด่วน!! Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
05.08.2020
ด่วน!! Associate of Account Payable
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
05.08.2020
[VELA 360] Senior Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
04.08.2020
ด่วน!! [Kokotel Bangkok Dheva Thonglor] Engineer Supervisor (หัวหน้าช่าง กรุงเทพ ทองหล่อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
31.07.2020
ด่วน!!! Human Resources and Administration [Kokotel Bangkok HQ](พิจารณานักศึกษาจบใหม่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.07.2020
[Phuket Old Town Base] Resident Master
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
29.07.2020
Sales & Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register