×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.04.2019 | Viewers 1,294
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Lao
ประเทศลาว

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Bachelor- s degree / higher education qualification / equivalent in Accounting, Finance and 4-8 years in hotel accounting or audit with at least one year in an Assistant Controller or similar supervisory role, or an equivalent combination of education and work-related experience. Knowledge of accounting management duties such as negotiating hotel space and tenant leases; processing payroll; performing asset management duties; providing business projections, displacement analysis, preparing government reports, filing tax returns, etc. as needed or requested. Professional accounting or finance designation or certification preferred. Must speak local language(s). Other languages preferred.
Job Details
รายละเอียดงาน
Report to GM- s and owners on financial state of hotel and make recommendations to improve hotel profitability. Serve as primary contact for all hotel financial - and accounting-related issues with owners, auditors (internal and external) and regulatory agencies. At InterContinental Hotels & Resorts we look for people who are charming, confident, and internationally-minded; people who know what it takes to exceed guest expectations. Duties and responsibilities Financial returns: Use financial analysis, data trends and market information to anticipate needs, identify operating/financial issues, and recommend actions to maximize financial return. Create the annual operating budget for the property and provide analytical support during budget reviews to identify cost saving and productivity opportunities for department heads. Analyse ROI for capital projects prior to committing funds and, upon completion, determine if anticipated results were achieved. Maximize cash flow performance of the hotel through controls on inventory (avoid excessive supply), credit and collection, disbursements, deposits and remittances. Review rates and recommend rate strategy to the General Manager; participate in sales strategy meetings. People: Manage day-to-day activities, plan and assign work, and establish performance and development goals for team members. Provide mentoring, coaching and regular feedback to help manage conflict, improve team member performance, and recognize good performance. Educate, train and motivate finance and accounting teams to achieve hotel revenue goals. Ensure staff has the information, market data, tools and equipment to successfully carry out job duties. Provide direction to hotel employees on how decision-making impacts profits. Promote teamwork and quality service through daily communication and coordination with key department heads. Guest experience: Respond quickly to guest requests in a friendly manner. Follow up to ensure guest satisfaction. Ensure accounting practices, support the guest experience through payment options (example: credit card systems, room charges), inventory controls and financial dispute resolution. Responsible business: Implement and maintain acceptable accounting practices as required by company policy and procedures. Develop and implement financial control procedures and systems; maintain records for internal and external audits; ensure compliance with government regulations and contractual agreements. Participate in local recognized professional and industry organisations Manage hotel contracts (example: vendor leases and/or service contracts). Perform other duties as assigned. May also serve as manager on duty.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---