×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.04.2019 | Viewers 1,043
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Lao
ประเทศลาว

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- จบปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
- มีความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
- วันทำงาน 5 วัน / สัปดาห์
- เงินค่าบริการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
- อาหาร
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
13.05.2019
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.05.2019
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
02.05.2019
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
02.05.2019
Public Area Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
02.05.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
02.05.2019
Room Boy ( Urgent! )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
02.05.2019
Waitress (พนักงานเสิร์ฟหญิง)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register