×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.09.2019 | Viewers 3,769
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Part-time
ล่วงเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสวนหลวง]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี
2. ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน 1 เดือนขึ้นไป
Job Details
รายละเอียดงาน
รับสมัคร นักศึกษาฝึกงานแผนกดังต่อไปนี้
1. ต้อนรับส่วนหน้า
2. แม่บ้าน
3. อาหารและเครื่องดื่ม
4. ไอที
5. ทรัพยากรบุคคล
6. การขายและการตลาด
7. ฟิตเนส เซ็นเตอร์

หมายเหตุ: กรุณาส่งเมลล์ถึง คุณปิยศิริ วงศ์ฝั้น Asst.Manager - Learning & Development
[email protected]
Welfare
สวัสดิการ
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2. วันหยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์
3. เครื่องแบบพนักงาน สำหรับการฝึกในตำแหน่งส่วนงานปฏิบัติการ
4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
5. หลักสูตรอบรมและพัฒนาด้านการให้บริการ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---