×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.04.2019 | Viewers 827
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวัฒนา]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 25 years old
อายุไม่เกิน 25 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
1. จัดเรียงเอกสารการฝึกอบรม Departmental Training Record
วิธีการ
1.1 รวบรวมรายชื่อพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมของแต่ละแผนก แยกเป็นแต่ละเดือน
1.2 จัดเอกสารเข้าไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Departmental Training Record
2. เก็บทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน
วิธีการ
2.1 รวบรวมทะเบียนประวัตินักศึกษาฝึกงานในปีปัจจุบัน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.2 ทะเบียนประวัตินักศึกษาฝึกงาน
3. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
วิธีการ
3.1 ให้นักศึกษาฝึกงานกรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครฝึกงาน (สำเนาบัตรนักศึกษา, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 2 รูป) 3.2 ประสานงานนักศึกษาฝึกงานเข้าสัมภาษณ์กับหัวหน้าแผนกสังกัดที่จะฝึกงาน
3.3 ทำเรื่องจองล็อกเกอร์ กรณีนักศึกษาฝึกงานในส่วนปฏิบัติการ
3.4 ทำเรื่องลองเครื่องแบบ กรณีนักศึกษาฝึกงานในส่วนปฏิบัติการ
3.5 ส่งรายชื่อนักศึกษาฝึกงานให้แผนกรักษาเวลา เพื่อทำบัตรตอกเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1 ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน
2 หลักฐานการสมัครฝึกงาน (สำเนาบัตรนักศึกษา, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 2 รูป)
3 แบบฟอร์มลองเครื่องแบบ
4 สมุดบันทึกการใช้ล็อกเกอร์
5 บัตรตอกเวลา
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7 พิมพ์เอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
8 ช่วยดูแลการจัดงานกิจกรรมและการฝึกอบรมต่างๆ

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.06.2019
Public Area Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Bell Boy [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.06.2019
Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Commis I Main Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Duty Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Draftman ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Restaurants Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.06.2019
Restaurant Captain
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Demi Chef (Sushi Bar)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
ทนายความ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Room Attendant
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.06.2019
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Chief Accounting ประจำที่ แอมเทล กรุงเทพ / จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Driver
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.06.2019
Thai Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Waitress and Waiter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Junior Graphic Designer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.06.2019
Lawyer ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
24.06.2019
เจ้าหน้าที่พยาบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.06.2019
Secretary Housekeeper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Executive Secretary to MD แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน (พัทยา) ประจำการที่กรุงเทพ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.06.2019
Account Manager ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
วิศวกรสุขาภิบาล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Life Guard
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.06.2019
Project Director ประจำที่ แอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Demi-Chef Staff Canteen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.06.2019
Duty Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.06.2019
Security Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.06.2019
Sales Manager (Travel&Agent)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register