×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.12.2018 | Viewers 191
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Kood
เกาะกูด

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. การศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทางด้านไฟฟ้า งานช่าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความขยัน ตั้งใจ และทัศนคติที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
ดูแลงานระบบช่าง
Contact
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
117 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 เกาะกูด
เว็บไซต์ : www.highseasonresort.com/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.12.2018
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
AP/GCR
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Night Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Barista
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Bar Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
11.12.2018
Beach Boy & Pool Attendant
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Butler
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Food & Beverage Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Maintenance Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
FB Service Attendant
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
11.12.2018
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Public Area Attendant
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
11.12.2018
Chief Gardener (หัวหน้าคนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Therapist (พนักงานนวด)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Food and Beverage Manager [ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม บนเรือ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register