×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.07.2019 | Viewers 1,915
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวัฒนา]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
Yes
รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. ปวส.ขึ้นไป
2. เวลาปฎิบัติงาน 6 วัน/ต่อสัปดาห์ (09.00 -18.00 น.) สามารถทำงานวันเสาร์และอาทิตย์ได้
3. ความรู้และประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและระยะเวลาที่กำหนด
5. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตั้งใจ ใส่ใจ
6. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ / มีใบขับขี่
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ดูแลและซ่อมบำรุงงานช่างแต่ละประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสาธารณูปโภค งานสี งานไม้ งานปูน งานกระเบื้อง งานเหล็ก เป็นต้น
2.ปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
3.จัดทำรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานทุกขั้นตอน
4.ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ตนเบิกเพื่อใช้งาน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท
5.ช่วยเหลือ ร่วมมือในงานซ่อมบำรุง งานแรงงานแก่ทุกแผนกภายในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
6.ดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยภายในสโตร์หรือที่เก็บอุปกรณ์ และเครื่องมือช่าง ต่างๆ
7.ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างานสนับสนุนงานทุกสาขา อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. ตอบสนองความต้องการของลูกบ้านและแก้ปัญหาให้ไวที่สุด
Welfare
สวัสดิการ
1. เซอร์วีสชาร์ท 1,000 - 5,000 บาท/เดือน
2. ค่าเดินทาง 500 บาท/เดือน
3. เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน
4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
5. เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. การช่วยเหลืออื่นๆ
7. แบบฟอมร์พนักงาน
5. วันหยุดพักร้อน
6. ปรับเงินเดิอนประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---