×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.04.2021 | Viewers 2,174
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย หรือ เพศหญิง, สัญชาติไทย
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีใจรักการบริการ
- Houseman ถ้ามีประสบการณ์การด้านงานช่างพื้นฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำความสะอาดภายในบริเวณห้องพักแขก
- ดูแลความเรียบร้อยของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในห้องพัก
- จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก อาทิเช่น สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำ ฯลฯ
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 6 วันต่อเดือน
- วันหยุด Public Holiday และ วันหยุดพักร้อนประจำปี
- Service Charge ประจำเดือน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารพนักงานประจำวัน
- สวัสดิการอื่นๆ ตามข้อบังคับโรงแรมและตามกฎหมายแรงงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---