×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.09.2019 | Viewers 1,335
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปฏิบัติงานที่พัทยาเหนือ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีความรู้ หรือประสบการณ์ทางโปรแกรมบัญชี
- มีประสบการณ์ด้าน รายรับหรือการตรวจสอบรายได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
Income Officer
หน้าที่และความรักผิดชอบ
- บันทึกรายการรายได้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
- จัดทำรายงานประจำเดือน และรายงานสรุปผู้บริหาร
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ สรุปการเคลื่อนไหวของรายรับ
- ประสานงาน ดูแลและจัดตารางเวลาการทำงานของ พนักงาน Cashier
- ออกบิลเวลาลูกค้า Check-Out
*สถานที่ปฏิบัติงานโรงแรม T Pattaya Hotel
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินต่าบริการ Service Charge
2.อาหารพนักงาน
3.เรื่องแบบพนักงาน
6.วันหยุดประจำเดือน วันหยุดพักผ่อนปี วันหยุดประเพณี
7.เงินช่วยเหลือค่าทำศพ บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา
8.เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เงินช่วยเหลือคลอดบุตร ปรับเงินเดือนประจำปี สวัสดิการประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---