×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.04.2019 | Viewers 468
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทำความสะอาดห้องพักโรงแรม อย่างน้อย 1 ปี
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง จัดเตรียมและเติมของใช้ที่จำเป็นและเพียงพอแก่ลูกค้าตามมาตรฐานที่โรงแรมกำหนดไว้รวมถึงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในบริเวณที่รับผิดชอบ และบริเวณที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของโรงแรมและแผนก รวมถึงกฏและข้อบังคับในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของพนักงาน และของลูกค้า
- สวมใส่ชุดยูนิฟอร์มตามที่โรงแรมกำหนด รวมถึงการดูแล สุขอนามัยส่วนบุคคล สะอาด เรียบร้อย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- เข้าปฏิบัติงานตามตารางงานที่กำหนดไว้และต้องแจ้งหัวหน้าทันที่หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัน หรือเวลา ปฏิบัติงาน
- ดูแลรักษาอุปกรณ์การทำงาน รักษาความสะอาด จัดเก็บให้เรียบร้อยหลังใช้งาน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบความผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย ของอุปกรณ์
- รายงาน หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื่อพบ เจอ สิ่งของต่าง ๆ ทันที ไม่ว่าจะเป็นของพนักงาน ลูกค้าหรือของบุคคลอื่นทันที
- ควบคุม การเบิก จ่าย guest supplies & amenities ตามที่โรงแรมกำหนดและรวมถึงการตรวจนับ ให้ถูกต้องแม่นยำ
- ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยนช์ และคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงการลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
- ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รักษาความลับหรือข้อมูลของโรงแรมตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ มีความเป็นมิตร ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
Welfare
สวัสดิการ
- Fixed service charge 7,000 THB/month for Pre Opening period!
- 2 day -off a week
- Day off-birthday and birthday gift
- Public holiday 15 days
- Annual leave 6-15 days (depending on employee level and years of service)
- 2 duty meals per day
- Group Insurance
- Provident fund
- Social Security benefits
- Annual check up
- Uniform and laundry service
- Staff New Year party and other activities
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Orapin Sujittosakul (HR Manager)
285 M.3 Najomtien, Sattahip, Chonburi 20250 พัทยา
เว็บไซต์ : www.masonpattaya.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.04.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 8 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.04.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
23.04.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.04.2019
Bell Concierge
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.04.2019
Bartender / Barista
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.04.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.04.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.04.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
Bartender Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
23.04.2019
Houseman Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.04.2019
Revenue & E-Commerce Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
23.04.2019
House Services Clerk [เสมียนแม่บ้าน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register