×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.12.2019 | Viewers 1,593
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทำความสะอาดห้องพักโรงแรม อย่างน้อย 1 ปี
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง จัดเตรียมและเติมของใช้ที่จำเป็นและเพียงพอแก่ลูกค้าตามมาตรฐานที่โรงแรมกำหนดไว้รวมถึงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในบริเวณที่รับผิดชอบ และบริเวณที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของโรงแรมและแผนก รวมถึงกฏและข้อบังคับในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของพนักงาน และของลูกค้า
- สวมใส่ชุดยูนิฟอร์มตามที่โรงแรมกำหนด รวมถึงการดูแล สุขอนามัยส่วนบุคคล สะอาด เรียบร้อย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- เข้าปฏิบัติงานตามตารางงานที่กำหนดไว้และต้องแจ้งหัวหน้าทันที่หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัน หรือเวลา ปฏิบัติงาน
- ดูแลรักษาอุปกรณ์การทำงาน รักษาความสะอาด จัดเก็บให้เรียบร้อยหลังใช้งาน แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบความผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย ของอุปกรณ์
- รายงาน หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื่อพบ เจอ สิ่งของต่าง ๆ ทันที ไม่ว่าจะเป็นของพนักงาน ลูกค้าหรือของบุคคลอื่นทันที
- ควบคุม การเบิก จ่าย guest supplies & amenities ตามที่โรงแรมกำหนดและรวมถึงการตรวจนับ ให้ถูกต้องแม่นยำ
- ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยนช์ และคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงการลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
- ติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รักษาความลับหรือข้อมูลของโรงแรมตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ มีความเป็นมิตร ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
Welfare
สวัสดิการ
- Fixed service charge 7,000 THB/month for Pre Opening period!
- 2 day -off a week
- Day off-birthday and birthday gift
- Public holiday 15 days
- Annual leave 6-15 days (depending on employee level and years of service)
- 2 duty meals per day
- Group Insurance
- Provident fund
- Social Security benefits
- Annual check up
- Uniform and laundry service
- Staff New Year party and other activities
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.02.2020
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.02.2020
Hostess
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.02.2020
Cost Controller Officer [เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน] Pre Opening Team
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
24.02.2020
Steward Superviser
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.02.2020
Spa Receptionist (พนักงานต้อนรับสปา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.02.2020
Maintenance and Engineering Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Assistant House Services Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
24.02.2020
Training Manager (ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.02.2020
Financial Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Commis I
จำนวน 6 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.02.2020
Banquet Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.02.2020
House Services Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
24.02.2020
Spa Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.02.2020
Guest Service Agent (Korean/Japanese Speaking)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.02.2020
Operations Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.02.2020
Bartender Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
24.02.2020
Account Payable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register