×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.09.2019 | Viewers 1,853
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
5 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Male or Female, age is not over than 30 years old
- Graduate Bachelor's Degree in Hospitality or any related filed
- Has good command in English especially in Speaking and Listening
- Able to speak Chinese or Japanese would be advantage.
- Has service minded and good attitude toward work
- Be able to work as a shift schedule
Job Details
รายละเอียดงาน
- Review arrival lists to welcome guests
- Attend to special guests (e.g. VIPs) and answer their inquiries
- Help prepare welcome folders with collateral (e.g. room service menus, area descriptions)
- Provide information about amenities, area and venues and promote services
- Anticipate guest needs and build rapport with customers
Offer assistance with certain tasks (e.g. confirming travel arrangements, taking messages)
- Address customer complaints and escalate to Guest Relations Manager when needed
- Record information in the logbook daily
- Ensure compliance with health and quality standards
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 8 วันต่อเดือน / Day off 8 days per month
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ / Public Holidays
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี / Vacation Leave
- ค่าภาษา 2,000 - 10,000 บาท / Language allowance 2,000 - 10,000 Baht
- ค่าบริการ / Service charge
- เงินรางวัลการชื่มชมจากลูกค้า / Guest comment rewards
- ประกันสุขภาพกลุ่ม / Group Life & Health Insurance
- ยูนิฟอร์มและบริการซักรีด / Uniform and Laundry Service
- อาหารพนักงาน 3 มื้อ / 3 Meals in staff cafeteria
- ตรวจสุขภาพประจำปี / Annual Medical Checkup
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี / Staff Party
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร / Training and Career Opportunities
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.02.2020
Group IT Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.02.2020
Director of Food & Beverage (The Salil Riverside ถนนเจริญกรุง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.02.2020
Project Purchasing Manager (The Salil Riverside ถนนเจริญกรุง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.02.2020
Fairy/GRO (Chinese speaker) ปฏิบัติงานที่สุขุมวิท 11
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2020
Waitress and Waiter (ปฏิบัติงานที่สุขุมวิทซอย 8)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register