×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.05.2021 | Viewers 1,278
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- อายุ 20 - 30 ปี
- วุฒิ ปวส. (ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ และ ด้านช่างทั่วไป)
- มีประสบการณ์งานช่างโรงแรม/อาคาร
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (3 กะ)
Job Details
รายละเอียดงาน
1.จัดระบบเครื่องเสียงตามงานบริการต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
2.สนับสนุนการขายเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆเช่น งานจัดเลี้ยง ,งานประชุม .งานสัมนา
3.ควบคุมดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคเกี่ยวกับแสง ,สี ,เสียงให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- งานเลี้ยงวันเกิด
- งานเลี้ยงประจำปี
- อาหาร 3 มื้อ
- Service Charge (ตามผลประกอบการของบริษัท)
- จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---