×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.03.2019 | Viewers 787
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท หลับดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- Bachelor- s degree or Master of Human Resources Management or related field
- Minimum solid 15 years- experience in all HR aspect such as talent acquisition, organization development, talent management, succession planning, performance management in hospitality/ travel business or related business
- Strong business acumen and understand the linkage between HR and business context
- Strong knowledge of Thai labor laws and regulations.
- Proven ability to support and motivate others to achieve objectives, and consult
- Fluent in English communication
- High leadership and interpersonal skill
- Proficiency in MS office, advanced knowledge in Excel.
- Initiative, Analytical , Problem Solving, Coaching skill
- Able to travel both local and oversea independent.
Job Details
รายละเอียดงาน
You are responsible to manage the Human Resources Team and will be the go to person for department heads to seek your professional advice regarding human resources needs. You will ensure the team is set up to administer and Implement the HR tasks and requirement that need to happen on a daily, weekly and monthly basis. You will provide the Executive team the necessary information to make key human resource decisions such as new staff requirements, budgets, and system requirements. You will be the voice of Lub d internally and support the leaders in the properties when it comes to HR issues and advice.

Essential Duties & Responsibilities:
Winning Formula
- Partner with Lub d Executive Committee to develop and implement human resources strategy to build the overall organization capabilities in driving business performance and achieve short term and long term business goals.
- Develop and manage the full spectrum of HR namely corporate policies, talent acquisition, fringe & benefit, people development, talent management, employee engagement, performance management, career development, and all other aspects as required.
- Work closely with department & operation heads in particular hostel both Thailand and Overseas to understand the key business drivers, processes and needs in order to provide proactive all human resources aspect support and guidance in employee productivity and efficiency improvement in delivering top and bottom line results.
- Create an effective performance management that is related to full cycle of employee management and development in creating engagement and retention.
- Coach and manage all HR team both Thailand and Oversea - s capability to have well - rounded HR knowledge and update trend as well as creating a mindset of working as business partner.
- Ensure to sustain and keep momentum business growth by executing manpower readiness and talent pools with the right capabilities and fit at all levels across the organization.
- Ensure people development by looking at succession planning, KPI- s and action plans to support growth of team members.
- Formulating employee engagement strategic plans to increase employee productivity and minimize employee turnover.
- Review and re-design Lub d organization structure in alignment with future business and capabilities requirement.
- Determine and recommend employee relation practices necessary to establish employer-employee relationship and promote a high level of employee morale.
- Provide ongoing support to line managers in the monitoring and management of HR cases, such as absences, grievances and disciplinary cases.
- Develop department pre-opening budget, HR operating budget in Thailand and Overseas and also corporate HR budget.
- Advise management on needed actions commensurate with Thai labor laws and regulations as well as getting the support for laws related to the other properties overseas as needed.
- Maintains employee personnel and benefits records; ensures accuracy, completeness and security of files.
- Acts as main point of contact for benefit plan providers and vendors, ensuring prompt reply to vendor information requests and processing of invoices and timely addition/removal of employees.
- Provides guidance to employee on personnel policies and procedures; ensure compliance with personnel policies and procedure; recommends improvements to personnel policies and procedures.
- Conduct, document and analyze data from exit interviews, turnover statistics, absenteeism reports and etc. to identify trends, training needs, supervisory issues, etc. to improve employee satisfaction and retention.
- Create programs and events for foster a positive work environment for all employees.

Administrative Duties
- Ensure the team complete all reports, and necessary documentation to stay within policy.
- Develop with each new year monthly reports that provide a clear understanding of results in Human Resources related to KPI- s.
- Support the Strategic Plan, Business plan, Budget, Goals & Incentive Program to ensure on an on-going basis optimum staff satisfaction.
- Look for present and future trends/practiced and enforced to provide maximum security and safety for team members.
- Support the management of department revenues and costs & performance against budget.

Knowledge & Perfomance
- Guide the team to be honest, friendly, genuine & caring professional relationships with our guests and colleagues.
- You must create & support training programs around the various SOP- s for your hostel team members position and other guest relevant training, along with head office ensuring programs align to roles.

Commercial Action
- Be an ambassador for the Lub d brand, in and out of work, promoting the positive reputation of the brand & when using social media on Lub d.

Human Resources needs
- Support & Execute recruitment, on boarding, coaching, counselling, training, discipline, and succession planning.
- Ensure effective internal communications including key meetings to ensure optimum teamwork and productivity.
- Be supportive, encouraging, a mentor and guide to all your team members, resulting in effective employee relations and a positive working relationship amongst team members.
- Ensure the rules & regulations as stipulated by human resources are enforced and council team members if they do not follow or advice department heads of key issues.

Relations
- Report directly overall to the COO and provide necessary support to the CEO & Executive Director.
- All department of the Hostel and the corporate team must work in harmony, ensuring information is shared freely, timely and you are sending a consistent message.

Extra Help at times
- You and your team must be flexible and willing to fill in any areas where needed to help in an emergency or difficult circumstances & assigned accordingly.
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์ (หรือตามตารางการทำงาน)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ 16 วัน (สำหรับปี 2019)
- สิทธิ์ลาพักร้อน 10 - 15 วัน (ขึ้นตามอายุงาน) ใช้ได้ทันทีหลังผ่านทดลองงาน
- สิทธิ์ลากิจ 7 วัน/ปี
- ประกันภัยกลุ่ม(ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ห้องพักราคาพิเศษสำหรับพนักงาน เพื่อน และ ครอบครัวทั้งหลับดีในประเทศไทย ณ กรุงเทพ ภูเก็ต และ สมุย, เสียมราฐ (กัมพูชา), มากาติ (ฟิลิปปินส์)
- ห้องพัก และ รับประทานอาหารอาหารได้ในราคาพิเศษสำหรับโรงแรมในเครือโรงแรมนารายณ์ (Narai Hotel Group)
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.05.2019
(Lub d Brand Office) Graphic Designer / VDO Editor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.05.2019
(Lub d Brand Office) Director of Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019
(Lub d Bangkok - Siam) Host
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2019
(Lub d Cambodia - Siem Reap) Hotel Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019
(Lub d Phuket - Patong) Beach Club Manager/Club Manager/Bar Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019
(Lub d Brand Office) Assistant Training & Development Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
24.05.2019
(Lub d Phuket - Patong) Front Desk Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2019
(Lub d Phuket - Patong) Bartender
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2019
(Lub d Samui) Assistant Hostel Manager (F&B experience required)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
24.05.2019
Regional Sales Manager - Southern Thailand (Based in Phuket)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 70,001 - 80,000
register
24.05.2019
(Lub d Brand Office) Group Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019
(โรงแรมหลับดี สาขาสยาม) ช่างทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2019
(โรงแรมหลับดี สาขาสยาม) ซุปเปอร์ไวเซอร์ช่างทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register