×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.11.2019 | Viewers 1,340
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. บุคลิกภาพดูดี มุนษยสัมพันธ์ดี
2. สามารถเข้างานเป็นกะได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
Welfare
สวัสดิการ
- ค่าภาษาจีน Level 5-6 = 4,000 บาท
- ค่าภาษาจีน Level 1-4 = 2,000 บาท
- ค่าภาษาอังกฤษ Score 500 up = 2,000 บาท


สวัสดิการพนักงาน:-
1. เงินรับขวัญบุตร
2. เงินค่ากะเช้า และ กะดึก
3. เงินเบี้ยขยัน
4. ประกันชีวิต
5. เงินรางวัลค่าพนักงานแนะนำพนักงาน
6. เงินรางวัลค่าพี่เลี้ยง
7. เงินกู้ยืม (ไม่คิดดอกเบี้ยผ่อนชำระ 3 งวด)
8. เงินช่วยค่างานศพ (บิดามารดา ภรรยาบุตร เสียชีวิต)
9. เงินช่วยค่ารักษาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิประกันสังคม
10. เงินรางวัลค่าสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
11. เงินค่าความสามารถทางภาษา
12. เวลาทำงาน 8 ช.ม ( พัก 1 ชม. )
13. วันหยุดประจำเดือน 8 วัน
14. วันหยุดพักร้อน 7-14 วัน (ตามระดับ และ อายุงาน)
15. วันหยุดพิเศษ 1 วัน ในวันคล้ายวันเกิด
16. วันหยุดพิเศษ 3 วันสำหรับพนักงานชายที่ภรรยาคลอดบุตร
17. วันหยุดพิเศษ 5 วันกรณี บิดา มารดา ภรรยา บุตร เสียชีวิต
18. เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำไตรมาศ / ประจำปี
19. การประเมินผลและการปรับค่าจ้างประจำปี
20. งานเลี้ยงวันเกิด / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
21. ตู้เก็บของพนักงาน / อาหารสำหรับพนักงาน
22. กิจกรรม และ การฝึกอบรม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---