×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.04.2019 | Viewers 747
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- การศึกษาขั้นต่ำ ปวส. สาขาบัญชีการเงิน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- ประสบการณ์งานธุรการร้านอาหารหรือโรงแรมขั้นต่ำ 1 ปี
- มีประสบการณ์การทำบัญชีร้านอาหาร
- มีใจรักงานบริการลูกค้า ยิ้มแย้ม เป็นมิตร
- ทำงานละเอียด มีระเบียบ กระตือรือร้น รายละเอียดงาน
Job Details
รายละเอียดงาน
1.บันทึกรายการทางบัญชีจากใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่ถูกต้องและครบถ้วน
2.จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ
3.รับผิดชอบให้ระบบบัญชีของร้านอาหารให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร
4. ทำเปิด PR, PO และทำเบิก
5. จ่าย invoices ค่าใช้จ่ายต่างๆในร้าน
6. รับผิดชอบการทำบัญชีของร้าน
7. ดูแลเงินสดย่อยและการเบิกจ่ายของร้านอาหาร
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ (OPD/IPD)
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- การันตี service charge ขั้นต่ำ
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลือบุตร
- วันหยุดพักผ่อนประจําปี (ลากิจพิเศษ, ลาพักร้อน)
- ยูนิฟอร์มและบริการซักรีด
- อาหารเย็นสำหรับพนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.05.2020
หัวหน้าพ่อครัว
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2020
Waiter / Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
11.05.2020
Restaurant Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register