×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.10.2019 | Viewers 1,088
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4.สามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่ว
5.หากมีประกาศนียบัตรผู้ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.หากมีประกาศนียบัตรด้านการปฐมพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1) ดูแลความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
2) ให้คำแนะนำ ข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้สระว่ายน้ำแก่ผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
3) เฝ้าระวังอุบัติเหตุ และสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
4) ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาออกกำลังบริเวนสระว่ายน้ำ
5) ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องมือช่วยชีวิตและเครื่องมืออื่นๆ บริเวณสระว่ายน้ำ
6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
2. ประกันชีวิตกลุ่ม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. กองทุนเงินทดแทน
5. ประกันสังคม
6. ยูนิฟอร์ม
7. อาหาร
8.Service Charge
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
03.02.2020
Director of Sales (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Marketing Manager (Golf, Sports & Hotel)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Reception / Pro shop staff
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
พนักงานล้างจาน (Steward)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Assistant Landscape Supervisor(ผู้ช่วยหัวหน้าออกแบบภูมิทัศน์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Income Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
03.02.2020
Reception (Pro Shop Staff)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register