×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.04.2019 | Viewers 474
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. ขยัน อดทน
2. รักในการทำอาหาร
3. รักความสะอาด
4. มีความรับผิดชอบ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ดูแลสุขอนามัย และ เครื่องปรุงต่างๆ อย่างเคร่งครัด
2. ปรุงอาหารให้เป็นไปตามสูตร ทั้ง หน้าตา ปริมาณ และ รสชาติ
3. ดูแลคุณภาพของสด ผัก ผลไม้ ต่างๆที่มีอยู่ในครัวให้พร้อมตลอดเวลา
4. สามารถสอนการปรุงอาหาร และ การเตรียมของต่างๆได้โดยละเอียด
5. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงแรม และ ของแผนก อย่างเคร่งครัด
6. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
1.สวัสดิการประกันสังคม
2.เงินค่าบริการ (SERVICE CHARGE)
3.เบี้ยขยัน
4.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5.วันหยุดนักขัตฤกษ์
6.ยูนิฟอร์ม
7.อาหาร 1-2 มื้อ (ขึ้นอยู่กับรอบการทำงาน)
8.ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.05.2019
General Store Clerk
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
Technician [ช่างเทคนิค]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
Guest Relation Officer (GRO)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
Japanese cook [กุ๊กอาหารญี่ปุ่น] ครัวร้อน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.05.2019
Front Office Cashier (แคชเชียร์แผนกต้อนรับ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
06.05.2019
เจ้าหน้าที่IT
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register