×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.12.2019 | Viewers 1,694
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางนา]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศ่าสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา
- มีความกระตือรือร้น และชอบการทดลอง
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
- มีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปีขึ้นไป
Job Details
รายละเอียดงาน
รายละเอียดของงาน
- เก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์เดิม และหาข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- หาข้อมูลเรื่องวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในตลาด
- วิจัยและทดลองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการ
- เก็บรวบรวมรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑืทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานต้นทุน
Welfare
สวัสดิการ
-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
-สวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
-ประกันสังคม
-ค่ารักษาพยาบาล
-การตรวจสุขภาพประจำปี
-งานเลี้่ยงสังสรรค์ประจำปี
-การฝึกอบรมสัมมนา
-การลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน
-โบนัสประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.01.2020
พนักงานเสิร์ฟ (ร้านอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.01.2020
Sales Executive (BITEC)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Executive - Stewarding / Steward Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
20.01.2020
Catering Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
20.01.2020
Executive - Set up
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Cashier Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.01.2020
พนักงานจัดเตรียมสถานที่ (Set up)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.01.2020
Shift Leader - Outlets (บริกรร้านอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.01.2020
คนสวน (Landscaping)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.01.2020
Cook (กุ๊ก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Stewarding (พนักงานเก็บล้าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.01.2020
HRD Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Executive Housekeeping
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
20.01.2020
พนักงานประจำศูนย์อาหาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.01.2020
Shift Leader - Housekeeping
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.01.2020
Front Office Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.01.2020
Executive Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
เจ้าหน้าที่บริหารงานจราจร / Traffic Management Officer ( BITEC )
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
20.01.2020
Sous Chef
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register