×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.12.2019 | Viewers 1,839
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางนา]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศ่าสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา
- มีความกระตือรือร้น และชอบการทดลอง
- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
- มีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปีขึ้นไป
Job Details
รายละเอียดงาน
รายละเอียดของงาน
- เก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์เดิม และหาข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- หาข้อมูลเรื่องวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ในตลาด
- วิจัยและทดลองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการ
- เก็บรวบรวมรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดของผลิตภัณฑ์
- เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑืทั้งหมดเพื่อจัดทำรายงานต้นทุน
Welfare
สวัสดิการ
-ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
-สวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
-ประกันสังคม
-ค่ารักษาพยาบาล
-การตรวจสุขภาพประจำปี
-งานเลี้่ยงสังสรรค์ประจำปี
-การฝึกอบรมสัมมนา
-การลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน
-โบนัสประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
05.08.2020
Catering Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
05.08.2020
Outlets Manager (F&B)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.08.2020
Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.08.2020
Sous Chef (Thai-Chinese)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register