×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.07.2019 | Viewers 1,016
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Welfare
สวัสดิการ
- 5 days working / 2 days off
- Service Charge
- Duty Meals
- Uniform & Laundry
- Group insurance
- Life Insurance
- OPD/Dental
- Provident Fun
- Public holiday
- Vacation
- Social Security
- Annual physical check-up
- Training & Development program
- Wedding, New born and Funeral remuneration
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.07.2019
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Assistant Restaurant Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Sous Chef - Cold & Commissary
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Sous Chef - Canteen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Junior Sous Chef - Western
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Junior Sous Chef - Thai
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Butcher Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Steward Superviser (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Senior Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Receiving Clerk
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Income Auditor Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Account Receiveable Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Security Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Public Area Supervisor (หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Assistant Safety & Security Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Security Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Assistant Laundry Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Chief Concierge
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Duty Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
General Cashier / Paymaster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
19.07.2019
Receiving Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
19.07.2019
Assistant Director of Sales (Leisure & MICE)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Senior Business Development Mgr (Corp & MICE)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Banquet Operations Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Chef de cuisine
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 90,001 - 100,000
register
19.07.2019
Club Lounge Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Assistant Laundry Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Guest Service Center Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Guest Relation Officer [GRO] - Japanese Speaking
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Guest Relation Officer [GRO] - Korean Speaking
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Guest Relation Officer [GRO] - Chinese Speaking
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Linen & Uniform Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.07.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register