×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.05.2021 | Viewers 1,070
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- ไม่จำกัดการศึกษา
- ตัั้งใจทำงานและมีความอดทน
- ขยัน ชอบงานด้านบริการ
- มีความละเอียดรอบคอบ
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- ซื่อสัตย์ ต่ออาชีพ
- มีประสบการณ์ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม
- หากมีประสบการณ์ทำความสะอาดห้องพักโรงแรมที่เป็น ASQ จะพิจารณาพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อย
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- Uniform
- วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
- อาหารสำหรับพนักงาน 3 มื้อ
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดนักขัตกฤษ์
- ตรววสุขภาพประจำปี
- ประกันโควิด
- กิจกรรมพิเศษสำหรับพนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
27.05.2021
Commis 1,2,3 (ครัวไทย+ยุโรป) โรงแรมเป็น ASQ.
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register