×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.04.2019 | Viewers 644
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Basic English communication
- Positive team player
- Excellent interpersonal skills
- Quick learner with open for changes
- CAN DO- attitude and goals orientated
Job Details
รายละเอียดงาน
1.Supervises kitchen shift operations and ensures compliance with all food & beverage policies, standard and procedures.
2.Recognize superior quality products, presentations and flavors.
3.Maintain purchasing, receiving and food storage standards.
4.Ensure compliance with food handling and sanitation standards.
5.Ensure compliance with all local, state and federal regulations.
6.Calculate accurate, theoretical and weighted food costs.
7.Estimates daily production needs on a weekly basis and communicates production needs to kitchen personal daily.
8.Support procedures for food & beverage portion and waste controls.
9.Assist in maintaining associate cafeteria operation and food quality standards.
10.Follow proper handling and service temperatures of all food products.
11.Operates and maintains all department equipment and reports malfunctions by following the LSOP.
12.Assist with an effective kitchen equipment repair and maintenance programs.
13.Effectively reports and follows-up on associate work place incidents.
14.Observes service behaviors of associates and provides feedback to individuals, continuously strives to improve service performance.
15.Helps associates receive on-going training to understand guest expectations
16.Support a department orientation program for associates to receive the appropriate new hire training to successfully perform their job.
17.Ensures associates are cross-trained to support successful daily operations.
18.Perform other duties as assigned to meet business needs.
19.Ensure that Passport to Success is implemented and supported.
Welfare
สวัสดิการ
- 5 working day per week
- Training & Development
- Vacation and Public Holiday
- Social Security
- Group Insurance
- Dental Allowance
- Provident Fund
- Uniform
- Meal
- Car Park
- Discount : Food & Beverage , Accommodation
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---