×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.10.2019 | Viewers 1,001
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Phangan
เกาะพะงัน

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศหญิง/ชาย อายุ 25-40 ปี
-มีประการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย


เอกสารในการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัว/ ประวัติการทำงาน (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. รูปถ่าย 1 ใบ
6. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
7.หน้าสมุดบัญชีธ.กรุงศรีอยุธยา
Contact
ข้อมูลติดต่อ
k.Mint (Asst.Gm)
14/1 หมู่ 8 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน เกาะพะงัน
เว็บไซต์ : www. loyfanaturalresort.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
18.10.2019
Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2019
Guest Service Agent
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2019
Receptionist [พนักงานต้อนรับ]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2019
พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.10.2019
Gardener (คนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
18.10.2019
พนักงานนวด
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register