×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 349
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางแค]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปวช. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านงานระบบอาคารและงานซ่อมแซมระบบ
อาคารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
4.มีบุคลิกภาพคล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
5.สามารถทนต่อภาวะกดดันในการทำงานได้ดี
6.มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวได้
7.สามาถขับรถยนต์ได้ และปฏิบัตงานนอกสถานที่ในเครือของ
บริษัทได้
8.ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานระบบอาคาร อาทิเช่น
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแอร์ งานสุขาภิบาล งานสถาปัตย์
ทั่วไป และงานซ่อมสร้าง งานปูน งานพื้น งานสี และงานเชื่อม
ทั่วไป
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. หยุด 1 วัน / สัปดาห์
2. ประกันสังคม
3. ปรับเงินเดือนประจําปี (ตามผลงาน)
4. พิจารณาโบนัสตามผลงาน และความรับผิดชอบ
5. มีห้องพัก
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---